کمی صبر کنید...

سنگ براکت


براکت سنگی کاربرد زیادی در نماها دارد و بالای ستون زیر پنجره و زیر کنسول استفاده میشود.استفاده درست و بجای براکت در نما چشم نواز فوق العاده ای دارد

دسته‌بندی