براکت سنگی کاربرد زیادی در نماها دارد و بالای ستون زیر پنجره و زیر کنسول استفاده میشود.استفاده درست و بجای براکت در نما چشم نواز فوق العاده ای دارد


سنگ براکت

کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

دسته‌بندی