ضمانت اصل بودن و کیفیت سنگ

برای تمامی مشتریانی که از طریق اینترنت خرید انجام می‌دهند این موضوع خیلی اهمیت دارد که سنگ ارسالی اصل و با کیفیت باشد. اصل به معنی اینکه با تمامی شرایطی که در توضیحات ذکر شده یکسان باشد. ما در این مورد خودمان را به جای مشتری گذاشته‌ایم و تلاش می‌کنیم شرایطی ایجاد کنیم که در هنگام خرید مشتری امنیت خاطر کامل داشته باشد. مراحل کار به این صورت است که قبل از ارسال سنگ از تمامی جهات سنگ عکس و فیلم ارسال میکنیم و ضمانت می‌کنیم که سنگ‌های ارسال شده طبق عکس‌ها باشد و اگر اینگونه نبود تمامی سنگ‌ها با هزینه رفت و برگشت مرجوع شود. البته در این مورد در قسمت شرایط استرداد توضیح داده‌ایم. لازم به ذکر است برای تمامی سنگ‌ها امکان بازدید و نظارت در هنگام بارگیری وجود دارد.

از آنجایی که شعار اصلی آنلاین سنگ (ارائه کیفیت وظیفه و ادامه کیفیت تعهد ماست) است لذا تمامی تلاش ما بر این بوده که سنگ‌های ارائه شده از طرف ما بهترین کیفیت بازار را داشته و اصل باشد و در این راه خیلی تلاش کرده‌ایم. از جمله مواردی که توجه ویژه‌ای به آن داشته ایم کیفیت ساب است و برش سنگ است که برای این مورد از بهترین لقمه و سگمنت استفاده می‌کینیم و در مراحل تولید نظارت کامل و مستمری داریم.
مورد مهم دیگر سورت بندی دقیق سنگ است که اگر رعایت نشود هر چقدر کیفیت سنگ تولید شده بالا باشد و سنگ مرغوب باشد بازهم خروجی نهایی کار مطلوبی نمی باشد و سنگ کار شده یکدست نمی شود. ما به این امر واقف هستیم و برای سنگ‌هایی که باید سورت بندی شوند نظارت کامل انجام می‌دهیم
مورد آخر که حائز اهمیت است سنگ‌ها نباید لب پریدگی داشته باشند که این مورد را نیز تضمین می‌کینم.